Schránka (0)

 
 
 

Andrej Pěkný
obchodně technický zástupce
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 577 314
E-Mail: andrej.pekny@ uzin-utz.com

 

 

 

Kamil Štefánek
obchodně technický zástupce
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Mobil: +420 725 596 759
E-Mail: kamil.stefanek@ uzin-utz.com

Ing. Emil Kroupa
obchodně technický poradce, hlavní technolog 
(UZIN, codex, Pallmann, RZ, Arturo)
664 67 Syrovice
Mobil: +420 602 171 129
E-Mail: emil.kroupa@ uzin-utz.com

Jan Výravský
obchodně technický poradce 
(UZIN, Pallmann, RZ, Arturo, codex)
Jana Masaryka 1354/623
500 12 Hradec Králové 
Mobil: +420 603 214 627
E-Mail: jan.vyravsky@ uzin-utz.comz

Jan Šlechta
logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 602 399 280
E-Mail: jan.slechta@ uzin-utz.com

Lucie Burianová
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9 
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 026 341
E-Mail: lucie.burianova@ uzin-utz.com

Jaroslava Mašková
obchodní odd. a logistika
Českomoravská 12a
190  Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 732 606 564
Email: Jaroslava.maskova@ uzin-utz.com

 

 

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek a fakturace
Českomoravská 12a
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Mobil: +420 724 165 430
E-Mail: katerina.svobodova@ uzin-utz.com