GISCODE

V roce 1993 ujednali výrobci a oborová sdružení ve stavebnictví (GISBAU)dobrovolný klasifikační systém GISCODE k rozlišení skupin výrobků s určitými společnými znaky nebezpečnosti. Tato klasifikace je výhradně zaměřena na bezpečnost a ochranu práce a dělí se na 4 kategorie výrobků podle TRGS 610. GISCODE zahrnuje penetrace, lepidla na podlahoviny a parkety, epoxidové pryskyřice a výrobky obsahující cement. 

Klasifikační systém pro skupiny výrobků stavební chemie podle hledisek ochrany prace.

Oblast platnosti: penetrace, lepidla pro podlahové krytiny a parkety, epoxidové pryskyřice a výrobky obsahující cement.

Stav: 04/1999

Klassen    
D 1 bez obsahu rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace
D 2 s nízkým obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, bez aromat
D 3 s nízkým obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, bez toluenu
D 4 s nízkým obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, s obsahem toluenu
D 5 s obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, bez aromat
D 6 s obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, bez toluenu
D 7 s obsahem rozpouštědel disperzní-lepidla/penetrace, s obsahem toluenu
     
S 1 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetrace, bez aromat a methanolu
S 2 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetarce, bez toluenu a methanolu
S 3 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetrace, bez aromat
S 4 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetrace, bez methanolu
S 5 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetrace, bez toluenu a s obsahem methanolu
S 6 s velkým obsahem rozpouštědel lepidla/penetrace, s obsahem toluenu
     
RE 0 bez obsahu rozpouštědel epoxido-pryskyřičné-disperze
RE 1 bez obsahu rozpouštědel epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetrace
RE 2 s nízkým obsahem rozpouštědel epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetrace
RE 3 s obsahem rozpouštědel epoxido-pryskyřičná-lepidla/penetrace
     
RU 1 bez obsahu rozpouštědel polyuretanová-lepidla/penetrace
RU 2 s nízkým obsahem rozpouštědel polyuretanová-lepidla/penetrace
RU 3 s obsahem rozpouštědel polyuretanová-lepidla/penetrace
RU 4 s velkým obsahem rozpouštědel polyuretanová-lepidla/penetrace
     
ZP 1 s nízkým obsahem chromanu výrobky obsahující cement
ZP 2 ne s nízkým obsahem chromanu výrobky obsahující cement

GISCODE představuje informační systém ke skupinám výrobků, který byl vypracován společně Technickou komisí pro stavební lepidla (TKB) a Pracovním svazem oborového sdružení ve stavebnictví. Klasifikace podle GISCODE, značení na etiketách výrobků, v technických a bezpečnostních listech je všemi členy průmyslového svazu výrobců lepidel prováděno dobrovolně. Pro všechny GISCODE skupiny výrobků jsou u Stavební oborového sdružení k dispozici příslušné informace o výrobcích a vzorové provozní pokyny.